Lista aktualności Lista aktualności

Raki z rzeki Kamionki

W naszej codziennej pracy czasem spotykają nas różne ciekawe wydarzenia. Ostatnio towarzyszyliśmy pracownikom Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w kontrolnym odławianiu raków w naszej przyrodniczej perełce rzeczce Kamionka w Pszczewskim Parku Krajobrazowym.

Od 2017r w Kamionce dokonano restytucji i introdukcji rodzimych gatunków raków: raka szlachetnego i błotnego, a teraz prowadzone są badania kontrolne w jakim stopniu „zaraczenie” rzeki się udało

Oba  gatunki wpuszczonych raków umieszczone są  w Polskiej czerwonej księdze zwierząt. Wypierane są przez introdukowane, pochodzące z Ameryki Północnej raki pręgowate i sygnałowe, które lepiej znoszą zanieczyszczenie i niedotlenienie wody, a także odporne są na śmiertelną dla raków rodzimych „dżumę raczą”.