Lista aktualności Lista aktualności

Wizyta studentów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Tradycyjnie już, jak co roku w październiku, gościliśmy u nas studentów II roku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którzy pod przewodnictwem dr hab. Wojciecha Kowalkowskiego oraz innych pracowników Zakładu Selekcji, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego WL UP odbyli zajęcia terenowe z zakresu selekcji i nasiennictwa leśnego. Studenci mieli okazję obejrzenia między innymi naszych najpiękniejszych drzew i drzewostanów sosnowych i dębowych. Chwalimy się szczególnie naszym regionalnym ekotypem, jakim jest sosna bolewicka, dla której utworzyliśmy wyłączone z użytkowania rębnego drzewostany nasienne, a te najpiękniejsze z drzew uznaliśmy jako tzw. drzewa mateczne.