Lista aktualności Lista aktualności

Zajęcia terenowe studentów leśnictwa

W dniach: 17 i 18 czerwca gościliśmy studentów leśnictwa  studiów stacjonarnych i zaocznych UP w Poznaniu.

Tematem przewodnim zajęć była baza nasienna Nadleśnictwa Bolewice i jej wykorzystanie w praktyce.

W ramach zajęć terenowych z nasiennictwa i selekcji, studenci zapoznali się z zagadnieniami związanymi z przechowalnictwem nasion oraz ze związaną z tym infrastrukturą jaką dysponuje nasze nadleśnictwo.

Uczestnicy zajęć zobaczyli wyłączone drzewostany nasienne (WDN) sosny bolewickiej i dębu bezszypułkowego oraz drzewa mateczne tych gatunków.

Zajęcia organizowane wspólnie z pracownikami naukowymi Katedry Hodowli Lasu UP w Poznaniu są cenna platformą wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy światem nauki i praktyki.