Asset Publisher Asset Publisher

Gretta, Kris i Kubis - nasze leśne bociany

Podobnie jak w minionych latach zaobrączkowaliśmy młode bociany czarne w jednym z gniazd usytuowanym na terenie naszego nadleśnictwa.

Obrączkowanie najłatwiej przeprowadzić przed wylotem młodych bocianów z gniazda. Prace odbyły się pod nadzorem dra hab. inż. Tadeusza Mizery z Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Bociany, po wyciągnięciu z gniazda, zostały zważone i dokonano pomiarów m.in. długości skrzydła, dziobu i piór. Następnie bociany zaobrączkowano zakładając im dwa typy obrączek, po jednej na każdą z nóg. Każda obrączka posiada wytłoczony, skrócony adres centrali obrączkowania oraz niepowtarzalny kod literowo-cyfrowy, który niczym dowód osobisty charakteryzuje ptaka i pozwala go zidentyfikować przy powtórnym schwytaniu lub obserwacji, nawet po wielu latach.

Po zakończeniu wszystkich pomiarów bociany wróciły z powrotem na swoje miejsce. Liczymy, że dzięki założonym obrączkom i informacjom zwrotnym, uda nam się więcej dowiedzieć o zwyczajach naszych leśnych mieszkańców i dzięki temu lepiej je chronić.

Przy okazji obrączkowania sprawdzamy czy naszym bocianom nic nie dolega, czy nie zaplątały się w sznurek, czy gniazdu nie grozi zawalenie. Gniazdo, w którym przyszły na świat te trzy młode bociany było wzmocnione przed przylotem pary dorosłych bocianów z zimowiska, bo groziło mu już spadnięcie z drzewa i jak widać przyniosło to oczekiwane efekty.
Pamiętajmy, że wokół gniazd bocianów czarnych (ale także innych gatunków ptaków np. bielika) obowiązuje strefa ochronna, która objęta jest stałym oraz okresowym zakazem wstępu. Miejsca w lesie, w których wyznaczono taką strefę, nazywane są ostoją zwierząt i oznaczone są specjalną tablicą informacyjną.