Asset Publisher Asset Publisher

Leśne miejsca pamięci

Co roku, przed 1 listopada, wspólnie z uczniami starszych klas Szkoły Podstawowej w Miedzichowie oraz Szkoły Podstawowej w Bolewicach odwiedzaliśmy i porządkowaliśmy groby i paliliśmy znicze na starych leśnych cmentarzach.

Bardzo ważne jest abyśmy przekazywali kolejnym pokoleniom trudną historię naszych terenów, gdzie przeplatały się losy głównie dwóch narodów polskiego i niemieckiego, uczyli szacunku, pamiętali o tych, którzy odeszli.

W tym roku ze względu na sytuacje związaną z epidemią nie możemy tego zrobić wspólnie z młodzieżą. Sami uporządkowaliśmy groby i zapaliliśmy symboliczny znicz.