Asset Publisher Asset Publisher

Bociany czarne z naszego nadleśnictwa zostały zaobrączkowane

Podobnie jak w minionych latach i w tym roku na terenie naszego nadleśnictwa odbyło się obrączkowanie młodych bocianów czarnych. W tym roku zaobrączkowanych zostało 6 maluchów z dwóch gniazd.

Obrączkowanie najłatwiej przeprowadzić przed wylotem młodych bocianów z gniazda. Prace odbyły się pod nadzorem dra hab. inż. Tadeusza Mizery z Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Bociany, po wyciągnięciu z gniazda, zostały zważone i dokonano pomiarów m.in. długości skrzydła, dziobu i piór. Następnie bociany zaobrączkowano zakładając im obrączkę na nogę. Obrączka posiada wytłoczony, skrócony adres centrali obrączkowania oraz niepowtarzalny kod literowo-cyfrowy, który niczym dowód osobisty charakteryzuje ptaka i pozwala go zidentyfikować przy powtórnym schwytaniu lub obserwacji, nawet po wielu latach.

Po zakończeniu wszystkich pomiarów bociany wróciły z powrotem na swoje miejsce. Liczymy, że dzięki założonym obrączkom i informacjom zwrotnym, uda nam się więcej dowiedzieć o zwyczajach naszych leśnych mieszkańców i dzięki temu lepiej je chronić.

Przy okazji obrączkowania sprawdzamy czy naszym bocianom nic nie dolega, czy nie zaplątały się w sznurek, czy gniazdu nie grozi zawalenie.  

Pamiętajmy, że wokół gniazd bocianów czarnych (ale także innych gatunków ptaków np. bielika) obowiązuje strefa ochronna, która objęta jest stałym oraz okresowym zakazem wstępu. Miejsca w lesie, w których wyznaczono taką strefę, nazywane są ostoją zwierząt i oznaczone są specjalną tablicą informacyjną.