Asset Publisher Asset Publisher

Ostrzeżenie

W wyniku silnych wiatrów wiejących przy okazji gwałtownych burz przechodzących przez teren Nadleśnictwa w dniu 9.08.2020, uszkodzone zostały drzewostany w okolicach miejscowości Jabłonka Stara.

Fragmenty uszkodzonych drzewostanów zlokalizowane są w leśnictwach Królewiec i Leśny Folwark. Ogólną powierzchnię uszkodzonego lasu oszacowano na około 10 ha.

Osoby, które w najbliższym czasie wybierają się do lasu w tych okolicach, powinny zachować szczególną ostrożność. Przestrzegamy odwiedzających przed wchodzeniem na tereny leśne, gdzie znajdują się wiatrołomy i wiatrowały. Jest to bardzo niebezpieczne i grozi śmiercią  lub kalectwem.