Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwat "Dolina Kamionki"

Rezerwat "Dolina Kamionki"obejmuje oddziały: 4 c-g, i, j, m-r, 5 a, 7 a, b, f, g, 8 a-d – o łącznej powierzchni –59,18 ha. Został utworzony w celu ochrony i zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych kompleksu ekosystemów związanych z dolina rzeki Kamionki wraz z charakterystycznymi dla nich gatunkami roślin.