Asset Publisher Asset Publisher

Nadzór

Powierzchnia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa będących pod nadzorem Nadleśnictwa Bolewice wynosi ok. 976 ha

Nadleśnictwo Bolewice na podstawie porozumień ze Starostami prowadzi nadzór nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatów Nowotomyskiego i Międzyrzeckiego. Na terenie Powiatu Międzychodzkiego Starosta samodzielnie nadzoruje gospodarkę leśną w lasach niepaństwowych.
Zestawienie powierzchni lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, na obszarze których Nadleśnictwo Bolewice sprawuje powierzony nadzór nad gospodarką leśną
Lp Starostwo Pow. lasów przyjęta do nadzoru w ha
1 2 3
1. Nowotomyskie 486
2. Międzyrzeckie 490
  Razem 976