Asset Publisher Asset Publisher

Nadzór

Powierzchnia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa będących pod nadzorem Nadleśnictwa Bolewice wynosi ok. 1000 ha

Nadleśnictwo Bolewice na podstawie porozumień ze Starostami prowadzi nadzór nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatów Nowotomyskiego (ok. 500 ha) i Międzyrzeckiego (ok. 500 ha). Na terenie Powiatu Międzychodzkiego Starosta samodzielnie nadzoruje gospodarkę leśną w lasach niepaństwowych.