Asset Publisher Asset Publisher

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

"I Międzyrzecz-Trzciel"

Ustanowiony został rozporządzeniem nr 12 Wojewody Gorzowskiego z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie określenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa gorzowskiego (Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 20, poz. 266) i utrzymany w mocy obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 14, poz. 246). Obszar ten utworzono w celu zapewnienia ochrony wartości przyrodniczych i wypoczynkowo-rekreacyjnych terenu.

„7-Gorzycko"

Został on powołany Rozporządzeniem nr 3 Wojewody Lubuskiego z 17 lutego 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Jest to obszar o powierzchni 8720 ha z czego na gminę Pszczew przypada 7690 ha a gminę Przytoczna 1030 ha.