Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie Nadleśnictwa Bolewice występują pomniki przyrody w formie pojedynczych drzew i grup drzew, które zestawiono w tabeli poniżej. Są to drzewa następujących gatunków: dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, buk zwyczajny, sosna pospolita, modrzew europejski, jałowiec pospolity, jesion wyniosły, jawor, dąb bezszypułkowy, daglezja zielona, grab, cis pospolity. Na terenie nadleśnictwa uznano za pomniki przyrody wyłącznie twory przyrody ożywionej w formie sędziwych i okazałych drzew.

Ewidencja pomników przyrody w Nadleśnictwie Bolewice w załączeniu poniżej.