Asset Publisher Asset Publisher

Zasady korzystania z dróg leśnych oraz leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego

Na podstawie Zarządzenia nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice:

wprowadza Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Bolewice stanowiący załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 5 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 21.03.2023 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Bolewice

udostępnia do ruchu publicznego drogi leśne, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 21.03.2023 r. w sprawie udostępniania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Bolewice dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami

zezwala na postój pojazdów w miejscach, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 21.03.2023 r. w sprawie udostępniania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Bolewice dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami

Lokalizacja dróg leśnych oraz usytuowanie wyznaczonych miejsc postojowych zostało przedstawione na mapach poglądowych stanowiących załącznik nr 3.1 do nr 3.12 do Zarządzenia nr 5 z dnia 21.03.2023 r. w sprawie udostępniania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Bolewice dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami