Asset Publisher Asset Publisher

UWAGA - ZAGROŻENIE POŻAROWE

Z uwagi na wysoki stopień zagrożenia pożarowego w naszych lasach oraz brak opadów deszczu w najbliższym horyzoncie czasowym prognoz pogody, apelujemy o szczególną ostrożność i rozważne zachowanie  podczas wypoczynku. Pamiętajmy, że w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarach łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest używanie ognia otwartego poza miejscami wyznaczonymi oraz wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Lasy w Polsce charakteryzują się wysokim zagrożeniem pożarowym. Średnio w roku powstaje około 3,5 tysiąca pożarów na powierzchni ponad 5 tys. ha. Ludzie odpowiadają za ponad 90% pożarów lasu. Umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności, nieostrożność z ogniem - to tylko niektóre przyczyny powstawania pożarów lasu. Od początku 2019 roku na terenie Regionalnej Dyrekcji lasów w Szczecinie odnotowano już 43 pożary lasu na łącznej powierzchni ok 9,5 ha.  W tym czasie w całej Polsce na terenach będących w zarządzie Lasów Państwowych wybuchło 280 pożarów lasu, a w lasach wszystkich form własności było ich blisko 1 700!!! Koszt odnowienia jednego hektara spalonej powierzchni leśnej przekracza 12 tys. zł.

Wysoki stopień zagrożenia pożarowego spowodowany jest specyficznymi warunkami pogodowymi. Tegoroczna zima szczególnie w zachodnich rejonach naszego kraju była niemal bezśnieżna. Od początku kwietnia Polska znajdowała się w zasięgu oddziaływania silnego wyżu rosyjskiego o nazwie JANA, który wysyłał do nas suche powietrze znad Ukrainy. Taki wiatr nazywany jest na wschodzie „suchowiej”. W europejskiej części Rosji, Kazachstanie  i na Ukrainie powoduje on osuszanie stepów po okresie zimowych opadów śniegu. Zwykle  powstaje na peryferiach wyżów atmosferycznych, w wyniku lokalnego nagrzania mas powietrza oraz napływu zwrotnikowo-kontynentalnego powietrza z południa i południowego wschodu, jego prędkość dochodzi do 20 m/s powoduje wzrost temperatury i spadek wilgotności względnej do 10–15%. To z kolei wywołuje silny wzrost parowania wody, a przy niedoborze wilgoci w glebie staje się przyczyną więdnięcia roślin.  Więcej na ten temat można przeczytać w doniesieniach prasowych: https://wiadomosci.wp.pl/rosyjski-wyz-wywolal-grozne-zjawisko-polske-pustoszy-suchowiej-6367060303497345a Z kolei obecnie już od ponad tygodnia pogoda w Polsce kształtowana jest przez kolejny silny układ wyżowy o nazwie KATHARINA, którego centrum znajduje się nad południową Skandynawią. Taka długotrwała wyżowa pogoda,  blokująca napływ do nas powietrza zasobnego w parę wodną pogłębia niekorzystny bilans wilgoci w glebie bardzo podnosząc zagrożenie pożarowe w naszych lasach.

Aktualny stopień zagrożenia można sprawdzić na stronach:

http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/

http://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/index.php

Mimo zagrożenia serdecznie zapraszamy do lasów wszystkich tych, którzy szukają odpoczynku i spokoju, jednocześnie prosimy o rozwagę a w przypadku zauważenia pożaru  prosimy o telefon pod nr: 998 lub 112

Telefon do punktu alarmowo dyspozycyjnego Nadleśnictwa Bolewice nr: 614411766