Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie w sprawie aktualizacji wykazu ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Bolewice

Nadleśnictwo Bolewice informuje, iż podejmuje działania związane z aktualizacją powierzchni ekosystemów referencyjnych ustanowionych Zarządzeniem nr 7/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie ustanowienia ekosystemów referencyjnych na terenie Nadleśnictwa Bolewice.

  1. Proponuje się do wykazu ekosystemów referencyjnych włączyć następujące powierzchnie:
  1. Leśnictwo

Oddział

Typ siedliskowy

Powierzchnia [ha]

Wskazówki gospodarcze

Papiernia

14a

Lśw

1,22

IIIA

Papiernia

20m

Lśw

5,11

Cw 0,52ha

Papiernia

78d

Lśw

1

-

Papiernia

18a

LW

0,61

-

Papiernia

35g

OL

0,99

-

Papiernia

7i

Lśw

0,78

-

Kaliska

137l

Lśw

1,16

IIIB

Kaliska

204f

Lśw

6,29

IIIB

Silna

94f

Lw

1,22

TPP

Silna

104l

OlJ

0,53

-

Silna

104n

OlJ

1,06

TPP

Silna

119l

Lw

0,37

TPP

Silna

247j

Lmw

0,28

TPP

Leśny Folwark

456b

OlJ

1,35

TWP

Leśny Folwark

459a

OlJ

1,11

TPP

Leśny Folwark

469y

LMŚw

3,92

TPP

Leśny Folwark

469ax

OlJ

1,51

TPP

Leśny Folwark

471g

Lmw

0,29

-

Leśny Folwark

471o

OlJ

2,08

-

Leśny Folwark

472k

Lw

2,07

-

Leśny Folwark

474d

Lmw

0,45

-

Królewiec

439g

LMśw

2,27

TWP

Królewiec

439m

LMśw

1,48

TPP

Królewiec

443j

LMśw

1,04

TPP

Królewiec

322z

OLJ

0,52

-

Królewiec

322bx

OlJ

0,12

-

Królewiec

325a

OL

0,93

-

Królewiec

333h

OLJ

0,91

-

Królewiec

331i

OL

1,11

-

Szklarka

523c

LMw

0,42

-

Szklarka

615b

OlJ

3,6

CP

Bolewice

675 d

OlJ

1,24

TPP

Bolewice

675 f

OlJ

0,46

TPP

Bolewice

682m

BMśw

1,58

-

   

Suma

49,08

 

 
  1. Ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i ich mienia, zmiany przebiegu wydzieleń proponuje się skreślić:

Leśnictwo

Oddział

Powierzchnia

1

8c

3,41

4

122-i

1,1

9

527-s

0,37

1

2-c

0,44

5

471o

0,6

6

439n

0,91

7

535-a,b

0,09

7

614-d

1,24

8

414a

0,3

 

Suma

5,05

 

 

  1. Ze względu na zróżnicowany charakter powierzchni proponuję się zmianę powierzchni następującego wydzielenia:

Leśnictwo

Oddział

Typ siedliskowy

Powierzchnia [ha]

Proponowane [ha]

2

206b

Lśw

3,04

0,66

 

 

Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane typowaniem powierzchni ekosystemów referencyjnych, zapraszamy do konsultacji.

Osobą do kontaktu w sprawie weryfikacji ekosystemów referencyjnych jest:
Jakub Mikołajczyk, tel. 61 44 11766, e-mail: jakub.mikolajczyk@szczecin.lasy.gov.pl.

Opinie, uwagi i własne propozycje prosimy przesyłać na adres siedziby nadleśnictwa: Nadleśnictwo Bolewice, ul. Świebodzińska 9, 64,305 Bolewice lub drogą elektroniczną na adres e-mail: bolewice@szczecin.lasy.gov.pl, w terminie do 11.07.2021 r.