Asset Publisher Asset Publisher

Żołędziowe zbiory

W naszym nadleśnictwie trwa zbiór żołędzi. Z zebranych nasion zostanie wyhodowane kolejne pokolenie dębów. Żołędzie zbieramy  w specjalnie do tego celu wyznaczonych fragmentach lasu, nazywanych drzewostanami nasiennymi. Drzewostany te wyróżniają się bardzo dobrą jakością i zdrowotnością, co sprawia,że sadzonki wyhodowane z żołędzi zebranych w tych lasach będą również silne i zdrowe.

Co się stanie z żołędziami po ich zebraniu?

Na początek poddawane są spławianiu w celu oddzielenia nasion zdrowych od uszkodzonych.
W trakcie spławiania nasiona zostają umieszczone w beczkach z wodą. Nasiona zdrowe opadają na dno, a te które są suche lub spasożytowane przez owady lub grzyby, wypłyną na wierzch. Uszkodzone nasiona trafiają do lasu jako karma dla zwierząt.

Równolegle pobierana jest próbka żołędzi i wysyłana do oceny, którą wykonują Stacje Oceny Nasion. Ocenie podlega żywotność nasion, w przypadku żołędzi kroi się nasiona i określa procent nasion zdrowych w partii.

Następnym etapem jest tzw. termoterapia. W specjalnych do tego celu przeznaczonych kotłach, żołędzie przez 2,5 godziny są zanurzone w wodzie
o temperaturze 41°C.  Termoterapia ma na celu zabicie grzyba Ciboria batschiana , który występuje w nasionach.

Po przeprowadzeniu spławiania i termoterapii oraz podsuszeniu nasion do odpowiedniej wilgotności, żołędzie są zaprawiane specjalnymi środkami ochrony roślin i przechowane w beczkach w specjalnych chłodniach do wiosny następnego roku. Wiosną zostaną wysiane na szkółce, a ze szkółki po dwóch, trzech latach młode sadzonki trafiają na powierzchnie leśne.

Średnio z 1 kg żołędzi naszej Pani szkółkarz udaje się wyhodować ok. 100 sadzonek dębów.