Web Content Display Web Content Display

Headquarters NADLEŚNICTWO BOLEWICE
NADLEŚNICTWO BOLEWICE
61 441 17 66
61 441 17 92

ul. Świebodzińska 9
64-305 Bolewice

Bank PKO BP Oddział Nowy Tomyśl
47 1020 4144 0000 6802 0043 3748

Nadleśniczy
dr inż. Grzegorz Gaczyński
61 441 17 66 w. 121
Zastępca Nadleśniczego
Grzegorz Roszkowiak
61 441 17 66 w. 311, 506 009 420
Główny Księgowy
Sławomir Adamiak
61 441 17 66 w. 611,506 009 414
Inżynier Nadzoru
Piotr Kosiorkiewicz
61 441 17 66 w. 219, 506 009 415
Inżynier Nadzoru
Jolanta Gaczyńska
61 441 17 66 w. 218, 690 160 299

Dział Gospodarki Leśnej

Jacek Mogilnicki
St. spec. SL ds. hodowli lasu i nasiennictwa
Phone number: 61 441 17 66 w. 332, 506 009 435
Jakub Mikołajczyk
St. spec. SL ds. ochrony lasu i przyrody
Phone number: 61 441 17 66 w. 333, 506 009 436
Marzena Lotka
Spec. SL ds. pozyskania
Phone number: 61 441 17 66 w. 336, 690 160 283
Bartosz Chrzan
St. spec. SL ds. sprzedaży drewna
Phone number: 61 441 17 66 w. 335, 531 629 160
Grzegorz Szyld
Spec. SL ds. p.poż.
Phone number: 61 441 17 66 w. 339, 506 009 417
Agnieszka Janicka-Lipowicz
Specjalista SL - Stan posiadania
Phone number: 61 441 17 66 w. 338
Natalia Hybsz
Specjalista SL - Stan posiadania
Phone number: 61 441 17 66 w 334, 506 009 437

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Mariusz Kijowski
Sekretarz Nadleśnictwa
Phone number: 61 441 17 66 w. 671, 506 009 424
Stanisław Patrzała
Spec. ds. administracji
Phone number: 61 441 17 66 w. 672, 506 009 416
Patrycja Pawlak
Specjalista ds. administracji
Phone number: 61 441 17 66 w. 675, 505 281 737
Dominika Górawska
Specjalista ds. budowlanych
Phone number: 61 441 17 66 w. 674, 512 519 428
Natalia Bzowska
Sekretarka
Phone number: 61 441 17 66 w. 100, 690 160 253

Dział Finansowo-Księgowy

Małgorzata Kapłon
Starsza Księgowa
Phone number: 61 441 17 66 w. 613, 690 159 366
Magdalena Napierała
Starsza Księgowa
Phone number: 61 441 17 66 w. 615, 690 160 231
Magdalena Kacprzak
Księgowa
Phone number: 61 441 17 66 w. 614, 690 158 976
Marzena Szymańska
Księgowa
Phone number: 61 441 17 66 w. 616, 739 095 783
Marzena Szymańska
Księgowa
Phone number: 61 441 17 66 w. 616, 739 095 783
Wiktoria Musiał
Referent
Phone number: 61 441 17 66 w. 612, 573 792 920

Posterunek Straży Leśnej

Krzysztof Wyrwa
Starszy Strażnik Leśny pełniący funkcję Komendanta
Phone number: 61 441 17 66 w. 221, 506 009 418
Dariusz Pyrski
Starszy Strażnik Leśny
Phone number: 506 009 419

Starszy specjalista ds. pracowniczych

Kamila Budzińska
St. specjalista ds. pracowniczych
Phone number: 61 441 17 66 w. 131, 690 159 265

Administrator SILP

Jakub Kozłowski
St. Spec. SL ds. administrowania SILP
Phone number: 61 441 17 66 w. 571, 506 009 413