Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na gruntach Nadleśnictwa Bolewice uznano za użytki ekologiczne 47 pododdziałów. Ogólna powierzchnia użytków ekologicznych w nadleśnictwie wynosi 181,53 ha.

Ewidencja użytków ekologicznych w załączeniu poniżej.