Wydawca treści Wydawca treści

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Glińskie Góry"

Rozporządzeniem Nr 52/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. uznano za Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Glińskie Góry" obszar wydm parabolicznych ciągnących się pasmem z południowo-wschodniej części obrębu Bolewice do obrębu Porażyn w Nadleśnictwie Grodzisk i dalej.

Zespół powstał w celu ochrony ciągu tych wydm, które wznoszą się miejscami nawet do 20 m ponad poziom otaczającego terenu. Ogólna powierzchnia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Glińskie Góry" wynosi 1141 ha. Na obszarze Nadleśnictwa Bolewice jest to powierzchnia 323,97 ha, w tym: powierzchnia leśna 315,35 ha, powierzchnia związana z gospodarka leśna 8,62 ha.