Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 61 lat, a przeciętna zasobność wynosi 281 m3/ha.


Udział siedlisk leśnych
•    63 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
•    35 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
•    2 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny


Udział gatunków lasotwórczych
•    91,3 proc. – sosna, modrzew
•    2,8 proc. – dąb, klon, jawor, wiąz, jesion
•    1,5 proc. – brzoza
•    1,4 proc. – buk
•    2,5 proc. –  olcha
•    0,4 proc. – pozostałe
 
Udział drzewostanów w klasach wieku
Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).
•    9 proc. – I klasa
•    10 proc. – II klasa
•    37 proc. – III klasa
•    22 proc. – IV klasa
•    10 proc. – V klasa
•    12 proc. – VI klasa i starsze


Przeciętna zasobność drzewostanów
•    Sosna – 293 m sześc./ha
•    Modrzew – 278 m sześc./ha
•    Buk – 277 m sześc./ha
•    Dąb – 198 m sześc./ha