Położenie

Nadleśnictwo Bolewice wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Bolewice wynosi blisko 31 tys. ha.

Historia

Dawne Pruskie Lasy Państwowe Nadleśnictwa Bukowy Ostrów to dziś najpiękniejsze lasy nadleśnictwa Bolewice: w tym kompleksie znajdują się słynne drzewostany nasienne sosny bolewickiej, a także większe powierzchnie cennych drzewostanów liściastych - dębowych i bukowych.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach.

Karty z historii

Galeria zdjęć będąca załącznikiem do książki "Wybrane karty z historii Nadleśnictwa Bolewice". Pod okładkami poszczególnych rozdziałów udostępniliśmy materiały, których nie udało się zamieścić w wersji drukowanej

Obóz pracy przymusowej

W lesie położonym na terenie Nadleśnictwa Bolewice, 3 km na północ od Nowego Tomyśla, znajdował się funkcjonujący w latach 1941-1942 obóz pracy przymusowej dla Żydów wykorzystywanych do budowy Autostrady Rzeszy (Reichsautobahn).